Stroj na tavné lepidlo se používá v průmyslu balení potravin

2021/03/29

      Proč můžestroj na tavné lepidlo be used for food packaging? Mainly because the hot melt adhesive is non-toxic and tasteless, which can ensure food safety. Hot melt adhesive is solid at room temperature, only melts back at high temperature, and solid after cooling, so food packaging needs to use a hot melt glue machine. The stroj na tavné lepidlo can automatically apply glue and can accurately control the amount of glue, which is economical and beautiful. 

Potravinářský průmysl je důležitým průmyslovým odvětvím, které přímo souvisí se životem a zdravím spotřebitelů. S rozvojem technologie a ekonomiky se zlepšuje životní úroveň lidí, zvyšuje se poptávka po potravinách a kvalita balení také ovlivňuje bezpečnost potravin. Jak se říká, nemoci jsou dováženy z úst. Spotřebitelé mají nejen vyšší požadavky na potraviny, ale mají také vyšší požadavky na balení potravin. Proto se technologie tavného lepicího stroje neustále zdokonaluje. Stroj na tavné lepidlo může nepřetržitě volit vhodný způsob stříkání podle potřeb zákazníků. U malých kartonových obalů lze stroj na tavné lepidlo obecně spojit s kartonovacím strojem, který automaticky nastříká lepidlo na dva konce kartonu, aby došlo k automatizaci balení potravin.