Bezpečnostní opatření pro instalaci hadice pro tavné lepení a tavné lepicí pistole

2021/03/26

Horké taveniny atavná lepicí pistole are indispensable parts of the entire hot melt glue machine spray system. The hot melt hose is used for heat preservation and heating to transport liquid hot melt glue, and the tavná lepicí pistole is used for heating and spraying hot melt glue. The main machine, hot melt hose, and tavná lepicí pistole have heating functions. The temperature is relatively high, so you must pay attention to safety during the use of the device.

1. Při instalaci hadice pro tavné lepení je třeba upravit hodnotu tlaku regulačního ventilu tlaku na nulu.

 

 2. When moving the tavná lepicí pistole, the nozzle must be protected.

 

3. Connect the tavná lepicí pistole to the hot melt hose, and then turn on the power after connecting the hot melt hose to the host of the hot melt glue machine. (Pay attention to the alignment of the screws when connecting to prevent slippage)

 

4. Elektromagnetický ventil se blíží orientaci trysky, aby se zabránilo prodloužení doby spínání.

 

5. Hadici tavného lepidla lze během používání zavěsit, aby se zabránilo pohybu a opotřebení na zemi. Zejména ruční tavné lepicí stroje jsou v zásadě zavěšeny, což nejen chrání hadici tavného lepidla, ale také šetří úsilí.