Znáte stabilitu tavných lepidel citlivých na tlak?

2021/03/23

SIS se používá vtavná lepidla citlivá na tlak. S ohledem na stabilitu a životnost adhezivního papíru citlivého na tlak lze zvážit použití hvězdicových elastomerů a lze zvolit kompozitní lepidlo kompatibilní s dvěma fázemi molekulární struktury SIS. „Výsledné lepidlo citlivé na tlak má nejlepší odolnost proti stárnutí. Změkčovadla se často používají v tavných lepidlech citlivých na tlak. Pokud se používají změkčovače s nižší molekulovou hmotností, v důsledku přítomnosti snadné extrakce v prostředí s vysokou teplotou se rychlá viskozita produktu sníží a měla by se použít vyšší molekulová hmotnost. Materiály, jako je tekutý NBR, polyesterový plastifikátor atd.