Čištění a údržba objemového tavicího zařízení PUR

2021/03/23

1. Zajistěte, aby se hromadné tavicí zařízení PUR používalo v čistém prostředí. Na tlakové desce objemového taviče PUR by neměly být žádné netěsné pevné látky, nečistoty, železné piliny, šrouby, hlavy drátu, tvrdé ostré předměty a jiné pevné předměty.


2. Při instalaci a používání PUR bulkmelteru nepokládejte na tělo jiné drobnosti ani jej nepoužívejte jako posilovač.

 

3. Během přepravy a přepravySypké tavicí zařízení PUR, it is necessary to always keep the Sypké tavicí zařízení PUR vertical. If the Sypké tavicí zařízení PUR is tilted and transferred, the positioning accuracy of the Sypké tavicí zařízení PUR  may be damaged or the PUR  bulk melter may be damaged.

 

4. Při přemísťování nebo zvedání polyuretanového tavného aplikátoru lze jako místo přenosu používat pouze jeho základnu. Není povoleno používat zdvihový válec aplikátoru horké taveniny PUR, dveře elektrické skříně, elektrické součásti na ovládacím panelu nebo potrubí tepelné izolace. Trubka se používá jako pomocný prostředek ke zvedání tavného lepicího stroje a abnormální přenos poškodí stříkací zařízení PUR bulkmelteru.

 

5. When moving or transferring the PUR bulk melter, it is necessary to block the power supply first, so that the pressure plate of the Sypké tavicí zařízení PUR and the glue in the glue bucket can be cooled before it can be moved.