Vliv zkušebních podmínek na přídržnou sílu lepidla citlivého na tlak za tepla

2021/03/20

Obvyklá metodalepidlo citlivé na tlakzkouška přidržením je změřit čas, po který tapeto spadne ze zkušební desky pod určitou oblastí a pevným zatížením. Výsledek zkoušky vyjádřený v čase má velký vliv na zkušební teplotu a zkušební zátěž. Skutečnými testy je přídržná síla lepidel citlivých na tlak taveniny mnohem nižší než u zesítěných vodou citlivých tlaků citlivých na lepidlo a lepidel citlivých na tlak rozpouštědel.


Opakovatelnost testovacích dat je také velmi špatná. Ukazuje, že zkouška odolnosti lepidla citlivého na tlak tavného lepidla je velmi citlivá na dané prostředí a podmínky a výsledky zkoušky jsou srovnatelné pouze za stejných podmínek a podmínek zkoušky.