Omezení výkonu masky N95

2021/03/10

Maska N95 (4mm 100% PP nosní drát) je jednou z devíti masek proti částicím certifikovaných NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health). „N“ znamená nevhodné pro mastné částice (dým vznikající při vaření jsou olejové částice a kapičky vytvářené lidmi, kteří mluví nebo kašlou, nejsou mastné); „95“ znamená, že za podmínek testování specifikovaných normou NIOSH dosahuje účinnost filtru 95%. Přestože masky N95 pomáhají snižovat úroveň expozice určitých inhalovatelných mikrobiálních částic (jako je plíseň, anthracis, tuberkulóza atd.), Stále má při používání omezení. Následující výrobci jednojádrových nosních můstků představí omezení masek N95.


1. Infekční onemocnění dýchacích cest se šíří nejen dýchacími cestami;


2. expozice by měla předcházet preventivní opatření;

 

3. Těsná struktura a vysoce účinná filtrace masky zvýší odpor dýchání a sníží pohodlí;

 

4. Vhodnost - Pokud design masky není vhodný pro tvar obličeje uživatele, způsobí to únik;

 

5. Za předpokladu vhodnosti a správného použití mohou ochranné masky snížit koncentraci škodlivých látek o 90%.

 

6. Vláda nestanovila bezpečný limit expozice pro patogenní mikroorganismy. Ochrana dýchacích orgánů pouze snižuje riziko onemocnění, ale riziko nevylučuje.