Doba tuhnutí tavného lepidla

2021/03/09

Čas nastavenítavné lepidlo refers to the positioning time of the hot melt adhesive and the time required for the adhesive to produce a certain strength during the curing time. The solidification time of tavné lepidlo is very important for some adherends with high elasticity and high stress. The curing time is long, the initial strength is insufficient, and the adhesive surface of the adherend will bounce.

 

Doba tuhnutí je ovlivněna různými složkami v tavném lepidle a také okolní teplotou. Pokud se například používá vosk jako přísada, lze tuhnoucí dobu zkrátit použitím vosku s vysokou krystalinitou a vysokou teplotou tání a naopak; čím nižší je teplota okolí, tím rychlejší je odvod tepla a kratší doba tuhnutí