Jak bezpečně provozovat objemové tavicí zařízení pur?

2021/03/09

1. Thepur objemové tavicí zařízeníby se měli vyhnout používání těkavých a výbušných materiálů nebo plynů a kolem zařízení by nemohly být zachyceny žádné hořlavé a výbušné materiály.


2. Pur bulkmelter musí být provozován pod náležitými ochrannými zařízeními, dobrými izolátory nebo dobře chráněnými panely. Neprofesionální zaškolený personál nemůže stroj rozebrat. Je-li nutná údržba, může odborně vyškolený personál demontovat pouze údržbu stroje.

 

3. The use of pur objemové tavicí zařízení is also particular about the ambient temperature, and it cannot work in the surrounding environment below 0°C and temperature higher than 50°C.

 

4. Během používání musí být zajištěno rychlé proudění vzduchu. Protože kdytryska tavného lepidlaje vystaven rychle cirkulujícímu vzduchu, rychlé chlazení ovlivní rychlost toku tavného lepidla v sestavě trysky, která je náchylná k tažení drátu.

 

5. Při výměně čistého tavného lepidla je nejlepší vyčistit přítlačnou desku taviče, aby se zabránilo dlouhé době zbytkového lepidla na přítlačné desce, které ovlivní kvalitu produktu.