Příčiny tažení drátu a karbonizace částic tavného lepidla

2021/03/08

1. Teplota lepicího boxu je příliš vysoká, pro toolong bylo použito nějaké zařízení a došlo k selhání regulace teploty. Skutečná teplota je nižší než zobrazená teplota nebo je teplota příliš vysoká na to, aby ji bylo možné regulovat, což způsobí poškození lepidla a tažení drátu.


2. Karbonizace vrstvy lepidla na povrchutavné lepidlokrabice;


3. Tepelná stabilita samotného lepidla není dobrá;


4. The tavné lepidlo is repeatedly heated in the plastic box for a long time;


5. There are two different types of tavné lepidlo in the glue box.