Příčiny kouře při použití tavného lepidla

2021/03/06

1. Provozní teplota instalace stroje je příliš vysoká.

Obecně platí, že při použití tavných lepidel platí, že čím vyšší teplota, tím rychlejší lepidlo a rychlejší rychlost lepení. Ve skutečnosti jde o nedorozumění. Kdyžtavné lepidlo is used as an adhesive, the speed and temperature of the adhesive are roughly in the form of an attenuated vibration function curve, with peaks and valleys. Therefore, when setting the mechanical operating temperature, you can refer to the opinions of the tavné lepidlo manufacturer and set the operating temperature according to the actual production situation.


2. Řízení teploty je mimo kontrolu.

V současné době jsou na trhu hlavně dva druhy lepicího zařízení, jeden je lepicí box a druhý extruder. U trezorů je část trezorů vyhřívána topnými deskami. Jsou-li stránky horkých trezorů nižší než topné desky, budou topné desky vystaveny vzduchu a budou se dále ohřívat a způsobovat kouř z trezorů. Nejzávažnějším problémem je vázaný uhlík. V takovém případě nesmí hladina kapaliny v horkém trezoru přesáhnout topnou desku.


3. Poor thermal stability of tavné lepidlo.

Tavná lepidla se špatnou tepelnou stabilitou způsobí zhoršení stavu, například demontáž hlavního tělesa ve velkém měřítku během používání. V takovém případě je třeba včas kontaktovat výrobce.