Jaký je národní standard pro dětské masky?

2021/03/03

Se vznikem COVID-19 musí dospělí a děti nosit masky, když jdou ven. V zájmu lepší regulace trhu s maskami byla 6. května 2020 schválena Státní správou pro regulaci trhu (National Standardization Administration) první maskou pro děti na světě. Byla vydána národní norma GB / T 38880-2020 „Technické specifikace pro dětské masky“ a implementováno.

Tento standard se vztahuje na děti ve věku 6-14 let a je prvním standardem dětské masky publikovaným v Číně a ve světě.

Dětské masky jsou rozděleny do dvou typů podle výkonu. Ochranné dětské masky jsou převážně trojrozměrné, vhodné pro prostředí se středním znečištěním nebo potenciálně středním rizikem. Hygienické dětské masky jsou hlavně ploché, které lze použít v prostředí s nízkým znečištěním nebo s nízkým rizikem, jako jsou restaurace, učebny a ložnice během událostí, jako je chřipka. Ve srovnání s maskami pro dospělé není standardní ochranný výkon dětských masek nižší než masky pro dospělé.Ve srovnání s dospělými je vývoj kardiopulmonální funkce u dětí ve věku 6-14 let velmi odlišný, zejména u malých dětí, jejichž kardiopulmonální funkce je slabá a poškození je nevratné. Norma dětské masky výrazně snižuje ukazatele odporu dýchání a ventilace a norma doporučuje použití nastavitelných řemínků masky pro úplné zlepšení pohodlí dětí při nošení.