Pochopte masky a OOP

2021/03/02

Popularizecommon smysl o použití masek. Masky jsou na trhu v zásadě rozděleny do tří kategorií:

1. Civilní 2. Lékařské 3. Lékařská chirurgie


Civilní kategorie:

První kategorie není dezinfikována; nazývá se to jednorázová maska; sazba antiviru je 0%.

Druhý typ je dezinfikován; nazývá se to jednorázová sterilní maska; antivirová sazba je 45%

Třetí kategorie N95; antivirová sazba 95%.

 

Lékařská kategorie:

Anti-virusof jednorázové lékařské masky je 85%

 

Lékařská chirurgie:

95% antivirová míra lékařské chirurgie

V celosvětovém boji proti epidemii se ochranné oděvy a masky staly důležitými ochrannými materiály. Úlohou masek a ochranných oděvů je izolovat vnější bakterie a kapičky. Účinnou ochrannou roli mohou hrát pouze kvalifikované ochranné masky a ochranné oděvy. V kritickém okamžiku je výroba kvalifikovaných ochranných materiálů důležitou věcí.